DETEKUJE ČÁSTICE VÝPARŮ Z VÝBUŠNIN ODEBRÁNÍM VZORKŮ A ANALYZOVÁNÍM VZORKŮ OVZDUŠÍ A POVRCHU PŘEDMĚTŮ

Princip detekce:

NLDM – nelineární závislost mobility iontů na intenzitu elektronického pole.

Odebrání vzorků a čas odezvy: odebrání vzorků ze vzduchu a současné vyhodnocování (reálný čas – analýzy), běžně 3 sekundy (víc jak 10 sekund v případě vlhkosti nad 80 % a teploty vyšší než 35 °C)

 

Detekovatelné substance výbušniny: TNT, NG, PETN, RDX a jiné základní označení: EGDN, DMNB.

Citlivost: TNT při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: vyšší než 1 x 10-13 g/cm³; 0.001 součástky na bilion (ppb)

Signalizace slabých baterií: zvuková a vizuální.

 

Speciální funkce:

- plně automatický v reálném čase pracující přenosný ruční detektor

- připravený na činnost za méně jak 20 sekund po automatické kalibraci

- trvalé pracovní přizpůsobení se na změnu podmínek životního prostředí

- kompatibilní s PC

-navrhnutý speciální program „IoScan 2.0“

- nepotřebuje plynový transportér nebo kalibrační příslušenství

- nepožaduje dodatečnou kalibraci

- nepožaduje vzorky nebo jinou odpařovací proceduru (příslušenství pro detekci TVIN a vzorky jsou dostupné)

- nevyžaduje speciální trénink

- umělohmotný obal

- akumulátor

- přizpůsobení identifikačním parametrům

- volitelné: bezdrátový přenos dat k vzdálenému počítači (zabudovaný rádio vysílač – přijímač)

 

Mezi výhody detektoru výbušnin MO 2M patří:

- kontinuální odebírání vzorků

- citlivost